การส่งไฟล์

การส่งไฟล์หนังสือ สามารถส่งไฟล์ได้ 2 รูปแบบคือ ไฟล์ PDF ไฟล์เอกสารหรือ ไฟล์รูปภาพที่บีบอัดเป็น WinZIP หรือ WinRAR แล้ว

วิธีการบีบอัดไฟล์เอกสารหรือรูปภาพเป็น WinRAR
Image
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสาร
 2. คลิกที่คำสั่ง Add to "ชื่อไฟล์.rar" (ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม WinRAR จะมีคำสั่ง Add to Zip แทน
 3. จะได้ไฟล์รูปกองหนังสือมา ให้ส่งไฟล์ตัวนี้มาทางแบบฟอร์ม อีเมล หรือทางไลน์
Image

ขั้นก่อนการแนบไฟล์มาทางแบบฟอร์ม

 1. คลิกไปที่เมนู "สั่งซื้อ" หรือ "ขอทดสอบใช้ฟรี"
 2. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. ในหัวข้อ แนบไฟล์ กดที่ปุ่ม Browse หรือ Choose File
 4. เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์ WinRAR, WinZIP ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกด Open
 5. กดปุ่ม "ส่งข้อมูล"
Image
Image

ขั้นก่อนการแนบไฟล์มาทางอีเมล

 1. เข้าไปยังหน้าอีเมลของท่าน เช่น Gmail หรือ Hotmail
 2. สร้างหน้าส่งอีเมล ถ้า Gmail กดปุ่ม "เขียน" ถ้า Hotmail กดปุ่ม "ข้อความใหม่"
 3. ที่ช่องถึง ระบุอีเมล info@flipmag.net
 4. กดที่ไอคอนรูป คลิปหนีบ เพื่อแนบไฟล์ภาพ
 5. เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์ WinRAR, WinZIP ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกด Open
 6. กดปุ่ม "ส่ง"
Image
Image
Image
ติดต่อ: 095-7843535 | อีเมล: info@flipmag.net | Line: megaweb